Elaboración dun proxecto estratéxico para a recuperación e transformación económica para o sector cultural

14
Mar

Elaboración dun proxecto estratéxico para a recuperación e transformación económica para o sector cultural

Iniciativa sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España da elaboración dun proxecto estratéxico para a recuperación e transformación económica para o sector cultural

Programas de axudas á inclusión sociolaboral de mulleres en situación de vulnerabilidade e/ou en risco de exclusión social

08
Mar

Programas de axudas á inclusión sociolaboral de mulleres en situación de vulnerabilidade e/ou en risco de exclusión social

Iniciativa de impulso de actuacións respecto dos programas de axudas á inclusión sociolaboral de mulleres en situación de vulnerabilidade e/ou en risco de exclusión social 

Continuar desenvolvendo o Plan Emprega Xuventude

08
Mar

Continuar desenvolvendo o Plan Emprega Xuventude

Iniciativa sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para continuar desenvolvendo o Plan Emprega Xuventude

Medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para modernizar e humanizar os puntos de encontro familiar

07
Mar

Medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para modernizar e humanizar os puntos de encontro familiar

Medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para modernizar e humanizar os puntos de encontro familiar 

Actuacións para garantir a viabilidade das obras públicas ante a actual crise de prezos e desabastecemento de materiais

07
Mar

Actuacións para garantir a viabilidade das obras públicas ante a actual crise de prezos e desabastecemento de materiais

Iniciativa sobre  as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno central para garantir a viabilidade das obras públicas ante a actual crise de prezos e desabastecemento de materiais, para garantir a execución de infraestruturas esenciais, protexer o emprego e evitar poñer en risco os fondos europeos destinados á recuperación económica

Reforzo do servizo público postal

07
Mar

Reforzo do servizo público postal

Iniciativa sobre  a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España respecto do reforzo do servizo público postal