Inclusión da conexión de Vigo á rede de moi alta tensión e construción dunha nova subestación no polígono de Balaídos na planificación de Rede Eléctrica de España para 2021-2026

21
Abr

Inclusión da conexión de Vigo á rede de moi alta tensión e construción dunha nova subestación no polígono de Balaídos na planificación de Rede Eléctrica de España para 2021-2026

Iniciativa sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España respecto da inclusión na planificación de Rede Elécrica de españa para 2021-2026 da conexión de Vigo á rede de moi alta tensión e da construción dunha nova subestación no polígono de Balaídos 

Revisión dos coeficientes redutores dos traballadores e traballadoras do mar e os adapte ás circunstancias actuais

21
Abr

Revisión dos coeficientes redutores dos traballadores e traballadoras do mar e os adapte ás circunstancias actuais

Iniciativa sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que inicie o proceso de revisión dos coeficientes redutores dos traballadores e traballadoras do mar e os adapte ás circunstancias actuais da frota e da actividade marítimo-pesqueira, marisqueira e acuícola 

Rectificación da esixencia para o acceso ás bolsas para o alumnado con necesidades educativas especiais e con necesidades específicas de apoio educativo

21
Abr

Rectificación da esixencia para o acceso ás bolsas para o alumnado con necesidades educativas especiais e con necesidades específicas de apoio educativo

Iniciativa sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para demandar ao Ministerio de Educación e Formación Profesional a rectificación da esixencia para o acceso ás bolsas para o alumnado con necesidades educativas especiais e con necesidades específicas de apoio educativo

Cumprimento dos compromisos económicos de todas as administracións co Museo do Pobo Galego

21
Abr

Cumprimento dos compromisos económicos de todas as administracións co Museo do Pobo Galego

Iniciativa sobre o pronunciamento do Parlamento de Galicia a favor de que todas as administracións cumpran os seus compromisos económicos co Museo do Pobo Galego

Garantía da protección sanitaria dos socios e do patrimonio da Casa de Galicia de Montevideo

21
Abr

Garantía da protección sanitaria dos socios e do patrimonio da Casa de Galicia de Montevideo

 

Iniciativa sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia e as que debe demandar do Goberno de España respecto da garantía da protección sanitaria dos socios e do patrimonio da Casa de Galicia de Montevideo

Promoción de accións para frear a proposta da Comisión Europea para a modificación da directiva que elimina as axudas aos combustibles no sector pesqueiro

21
Abr

Promoción de accións para frear a proposta da Comisión Europea para a modificación da directiva que elimina as axudas aos combustibles no sector pesqueiro

Iniciativa sobre  a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España da promoción de accións dirixidas a frear a proposta da Comisión Europea para a modificación da Directiva sobre fiscalidade da enerxía que elimina as axudas aos combustibles do sector pesqueiro