Desenvolvemento de proxectos de intelixencia dixital ao servizo da lingua galega

11
Mai

Desenvolvemento de proxectos de intelixencia dixital ao servizo da lingua galega

Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Goberno de España para que a achega dunha porcentaxe significativa de investimentos públicos do proxecto estratéxico para a recuperación e transformación económica Nova economía da lingua se empregue no desenvolvemento de proxectos de intelixencia dixital ao servizo da lingua galega

Clarificación de criterios para autorizar os cambios de uso das construcións tradicionais do litoral

06
Mai

Clarificación de criterios para autorizar os cambios de uso das construcións tradicionais do litoral

 

Iniciativa sobre  a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España respecto da clarificación de criterios para autorizar os cambios de uso das construcións tradicionais do litoral

Axilizar a tramitación da norma que permita a creación e efectiva entrada en funcionamento de novas unidades xudiciais en Galicia con cargo á programación de 2022

05
Mai

Axilizar a tramitación da norma que permita a creación e efectiva entrada en funcionamento de novas unidades xudiciais en Galicia con cargo á programación de 2022

 

Axilizar a tramitación da norma que permita a creación e efectiva entrada en funcionamento de novas unidades xudiciais en Galicia con cargo á programación de 2022

Actuacións para promover unha candidatura para albergar a futura sede da Axencia Estatal de Supervisión de Intelixencia Artificial

05
Mai

Actuacións para promover unha candidatura para albergar a futura sede da Axencia Estatal de Supervisión de Intelixencia Artificial

 

Actuacións que debe leva a cabo a Xunta de Galicia para promover unha candidatura para albergar a futura sede da Axencia Estatal de Supervisión de Intelixencia Artificial

Actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en favor dun desenvolvemento eólico ordenado, compatible coa protección do medio ambiente e impulsor de riqueza e emprego

04
Mai

Actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en favor dun desenvolvemento eólico ordenado, compatible coa protección do medio ambiente e impulsor de riqueza e emprego

Actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en favor dun desenvolvemento eólico ordenado, compatible coa protección do medio ambiente e impulsor de riqueza e emprego

Demanda para que determinados buques poidan ser beneficiarios da rebaixa dos vinte céntimos no prezo do combustible

03
Mai

Demanda para que determinados buques poidan ser beneficiarios da rebaixa dos vinte céntimos no prezo do combustible

Iniciativa sobre  a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que determinados buques poidan ser beneficiarios da rebaixa dos vinte céntimos no prezo do combustible