Axilizar a tramitación da norma que permita a creación e efectiva entrada en funcionamento de novas unidades xudiciais en Galicia con cargo á programación de 2022

05
Mai

Axilizar a tramitación da norma que permita a creación e efectiva entrada en funcionamento de novas unidades xudiciais en Galicia con cargo á programación de 2022

 

Axilizar a tramitación da norma que permita a creación e efectiva entrada en funcionamento de novas unidades xudiciais en Galicia con cargo á programación de 2022

Actuacións para promover unha candidatura para albergar a futura sede da Axencia Estatal de Supervisión de Intelixencia Artificial

05
Mai

Actuacións para promover unha candidatura para albergar a futura sede da Axencia Estatal de Supervisión de Intelixencia Artificial

 

Actuacións que debe leva a cabo a Xunta de Galicia para promover unha candidatura para albergar a futura sede da Axencia Estatal de Supervisión de Intelixencia Artificial

Actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en favor dun desenvolvemento eólico ordenado, compatible coa protección do medio ambiente e impulsor de riqueza e emprego

04
Mai

Actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en favor dun desenvolvemento eólico ordenado, compatible coa protección do medio ambiente e impulsor de riqueza e emprego

Actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en favor dun desenvolvemento eólico ordenado, compatible coa protección do medio ambiente e impulsor de riqueza e emprego

Demanda para que determinados buques poidan ser beneficiarios da rebaixa dos vinte céntimos no prezo do combustible

03
Mai

Demanda para que determinados buques poidan ser beneficiarios da rebaixa dos vinte céntimos no prezo do combustible

Iniciativa sobre  a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que determinados buques poidan ser beneficiarios da rebaixa dos vinte céntimos no prezo do combustible

Inclusión da conexión de Vigo á rede de moi alta tensión e construción dunha nova subestación no polígono de Balaídos na planificación de Rede Eléctrica de España para 2021-2026

21
Abr

Inclusión da conexión de Vigo á rede de moi alta tensión e construción dunha nova subestación no polígono de Balaídos na planificación de Rede Eléctrica de España para 2021-2026

Iniciativa sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España respecto da inclusión na planificación de Rede Elécrica de españa para 2021-2026 da conexión de Vigo á rede de moi alta tensión e da construción dunha nova subestación no polígono de Balaídos 

Revisión dos coeficientes redutores dos traballadores e traballadoras do mar e os adapte ás circunstancias actuais

21
Abr

Revisión dos coeficientes redutores dos traballadores e traballadoras do mar e os adapte ás circunstancias actuais

Iniciativa sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que inicie o proceso de revisión dos coeficientes redutores dos traballadores e traballadoras do mar e os adapte ás circunstancias actuais da frota e da actividade marítimo-pesqueira, marisqueira e acuícola