Impulso as agrupacións forestais de xestión conxunta e a figura do silvicultor activo

25
Mai

Impulso as agrupacións forestais de xestión conxunta e a figura do silvicultor activo

Iniciativa sobre  as actuacións que debe levar a cabo a Consellería do Medio Rural para impulsar as agrupacións forestais de xestión conxunta e a figura do silvicultor activo, creadas ao abeiro da Lei 7/2012, de montes de Galicia, e da Lei 11/2021, de recuperación da terra agraria de Galicia

Promoción dunha nova convocatoria de axudas para proxectos de cooperación entre grupos de desenvolvemento rural

25
Mai

Promoción dunha nova convocatoria de axudas para proxectos de cooperación entre grupos de desenvolvemento rural

 

Iniciativa sobre a promoción, a través da Consellería do Medio Rural, dunha nova convocatoria de axudas para proxectos de cooperación entre grupos de desenvolvemento rural

Exclusión da obriga de cotizar como autónomo as pesoas que teñan ingresos como titulares de explotacións ararias cando non superen limiares de renda

24
Mai

Exclusión da obriga de cotizar como autónomo as pesoas que teñan ingresos como titulares de explotacións ararias cando non superen limiares de renda

Demanda da Xunta ao Goberno de España para que restableza o réxime de excepcións vixente desde o ano 2015, que excluía da obriga de cotizar como autónomo aquelas persoas que teñan ingresos como titulares de explotacións agrarias cando non superen determinados limiares de renda e rendemento económico 

Manifesto pola seguridade xurídica do planeamento territorial e urbanístico

18
Mai

Manifesto pola seguridade xurídica do planeamento territorial e urbanístico

Demanda sobre a asunción polo Parlamento de Galicia do Manifesto pola seguridade xurídica do planeamento territorial e urbanístico asinado por trece gobernos autonómicos no marco do encontro Xacobeo 21-22 por un urbanismo responsable 

Desenvolvemento de proxectos de intelixencia dixital ao servizo da lingua galega

11
Mai

Desenvolvemento de proxectos de intelixencia dixital ao servizo da lingua galega

Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Goberno de España para que a achega dunha porcentaxe significativa de investimentos públicos do proxecto estratéxico para a recuperación e transformación económica Nova economía da lingua se empregue no desenvolvemento de proxectos de intelixencia dixital ao servizo da lingua galega

Clarificación de criterios para autorizar os cambios de uso das construcións tradicionais do litoral

06
Mai

Clarificación de criterios para autorizar os cambios de uso das construcións tradicionais do litoral

 

Iniciativa sobre  a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España respecto da clarificación de criterios para autorizar os cambios de uso das construcións tradicionais do litoral