Programa de actualización e revitalización da rede de viveiros forestais e instalación de produción de materias forestais

02
Xu

Programa de actualización e revitalización da rede de viveiros forestais e instalación de produción de materias forestais

 

Iniciativa sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para poñer en marcha un programa de actualización e revitalización da rede de viveiros forestais e instalacións de produción de materiais forestais de reprodución

Reivindicación pola Xunta de Galicia ante o Goberno central dun compromiso firme cos proxectos de cooperación transfronteiriza en materia de infraestruturas estratéxicas

01
Xu

Reivindicación pola Xunta de Galicia ante o Goberno central dun compromiso firme cos proxectos de cooperación transfronteiriza en materia de infraestruturas estratéxicas

Iniciativa sobre a reivindicación pola Xunta de Galicia ante o Goberno central dun compromiso firme cos proxectos de cooperación transfronteiriza en materia de infraestruturas estratéxicas

Impulso as agrupacións forestais de xestión conxunta e a figura do silvicultor activo

25
Mai

Impulso as agrupacións forestais de xestión conxunta e a figura do silvicultor activo

Iniciativa sobre  as actuacións que debe levar a cabo a Consellería do Medio Rural para impulsar as agrupacións forestais de xestión conxunta e a figura do silvicultor activo, creadas ao abeiro da Lei 7/2012, de montes de Galicia, e da Lei 11/2021, de recuperación da terra agraria de Galicia

Promoción dunha nova convocatoria de axudas para proxectos de cooperación entre grupos de desenvolvemento rural

25
Mai

Promoción dunha nova convocatoria de axudas para proxectos de cooperación entre grupos de desenvolvemento rural

 

Iniciativa sobre a promoción, a través da Consellería do Medio Rural, dunha nova convocatoria de axudas para proxectos de cooperación entre grupos de desenvolvemento rural

Exclusión da obriga de cotizar como autónomo as pesoas que teñan ingresos como titulares de explotacións ararias cando non superen limiares de renda

24
Mai

Exclusión da obriga de cotizar como autónomo as pesoas que teñan ingresos como titulares de explotacións ararias cando non superen limiares de renda

Demanda da Xunta ao Goberno de España para que restableza o réxime de excepcións vixente desde o ano 2015, que excluía da obriga de cotizar como autónomo aquelas persoas que teñan ingresos como titulares de explotacións agrarias cando non superen determinados limiares de renda e rendemento económico 

Manifesto pola seguridade xurídica do planeamento territorial e urbanístico

18
Mai

Manifesto pola seguridade xurídica do planeamento territorial e urbanístico

Demanda sobre a asunción polo Parlamento de Galicia do Manifesto pola seguridade xurídica do planeamento territorial e urbanístico asinado por trece gobernos autonómicos no marco do encontro Xacobeo 21-22 por un urbanismo responsable