Revisión da Política Común de Pesca

31
Ago

Revisión da Política Común de Pesca

Iniciativa sobre o apoio do Parlamento de Galicia ao ditame do Consello Galego de Pesca sobre a revisión da Política Común de Pesca e as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para trasladar as súas propostas aos parlamentarios galegos do Senado, Congreso dos Deputados e Eurocámara, así como a outras rexións pesqueiras e entidades representativas do sector pesqueiro europeo

Defensa do sector do arrastre de fondo dos ataques que está a sufrir por parte da Comisión Europea

31
Ago

Defensa do sector do arrastre de fondo dos ataques que está a sufrir por parte da Comisión Europea


Iniciativa sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que defenda o sector do arrastre de fondo dos ataques que
está a sufrir por parte da Comisión Europea

Creación de oportuniddes para a mocidade e  seguir apostando por programas pioneiros como o Xuventude Mentoring

31
Ago

Creación de oportuniddes para a mocidade e seguir apostando por programas pioneiros como o Xuventude Mentoring

Iniciativa sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da creación de oportunidades para a mocidade e seguir apostando por programas pioneiros como o Xuventude Mentoring

Demanda ao Goberno de españa de determinadas actuacións na planificación da rede eléctrica de España para 2021-2026

08
Xul

Demanda ao Goberno de españa de determinadas actuacións na planificación da rede eléctrica de España para 2021-2026

Demanda da Xunta ao Goberno de España de determinadas actuacións na planificación da rede eléctrica de España para 2021-2026 

Rexeitamento das propostas que leven á limitación ou eliminación do emprego de artes de fondo

05
Xul

Rexeitamento das propostas que leven á limitación ou eliminación do emprego de artes de fondo

Actuacións para dirixirse ao parlamento Europeo e á DG Mare para rexeitar as propostas que leven á limitación ou eliminación do emprego de artes de fondo 

Demanda ao Goberno de España para que teña en conta as peculiaridades que ten galicia no deseño do novo mapa concesional das listas de transporte por estrada

05
Xul

Demanda ao Goberno de España para que teña en conta as peculiaridades que ten galicia no deseño do novo mapa concesional das listas de transporte por estrada

Demanda da Xunta ao Goberno de España para que teña en conta as peculiaridades que ten Galicia no deseño do novo mapa concesional das liñas de transporte por estrada da súa competencia