Pregunta sobre as axudas do Plan específico de acción comunitaria destinado a diversas asociación e as súas melloras

02
Out

Pregunta sobre as axudas do Plan específico de acción comunitaria destinado a diversas asociación e as súas melloras

 

Pregunta sobre as axudas do Plan específico de acción comunitaria destinado a diversas asociacións e as súas melloras 

Pregunta sobre as inspeccións e expedientes sancionadores sobre o xogo en Galicia

02
Out

Pregunta sobre as inspeccións e expedientes sancionadores sobre o xogo en Galicia

 

Pregunta sobre as inspeccións e expedientes sancionadores  sobre o xogo en Galicia

Pregunta sobre as inspeccións e expedientes sancionadores sobre o xogo en Galicia

02
Out

Pregunta sobre as inspeccións e expedientes sancionadores sobre o xogo en Galicia

 

Pregunta sobre as inspeccións e expedientes sancionadores  sobre o xogo en Galicia

Pregunta sobre os proxectos de aldea modelo en marcha en Galicia

02
Out

Pregunta sobre os proxectos de aldea modelo en marcha en Galicia

 

Pregunta sobre o número de proxectos de aldea modelo que están xa en marcha a día de hoxe en Galicia 

Iniciativa sobre o cumprimento, por parte do Estado, co cofinanciamento do 50% da Lei de dependencia

02
Out

Iniciativa sobre o cumprimento, por parte do Estado, co cofinanciamento do 50% da Lei de dependencia

 

Iniciativa sober a esixencia da Xunta de Galicia ao Goberno do Estado do cumprimento, co cofinanciamento do 50% da Lei de dependencia