Iniciativa sobre actuacións para lograr que a empresa Gamesa-Siemens manteña a actividade da planta das Somozas

02
Feb

Iniciativa sobre actuacións para lograr que a empresa Gamesa-Siemens manteña a actividade da planta das Somozas

 

Iniciativa sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en colaboración co Goberno do Estado tendentes a lograr que a empresa Gamesa-Siemens manteña a actividade da planta das Somozas

Iniciativa sobre a transferencia á Comunidade Autónoma de Galicia da xestión do ingreso mínimo vital

04
Dec

Iniciativa sobre a transferencia á Comunidade Autónoma de Galicia da xestión do ingreso mínimo vital

 

Iniciativa sobre a demanda por parte do goberno galego ao Goberno central da transferencia á Comunidade Autónoma de Galicia da xestión do ingreso mínimo vital creado a través do Real decreto-lei 20/2020 

Iniciativa en relación co sector naval de Ferrol

04
Dec

Iniciativa en relación co sector naval de Ferrol

 

Iniciativa sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co sector naval de Ferrol 

Iniciativa sobre a posta en  valor e ampliación da formación a distancia no agro galego

03
Dec

Iniciativa sobre a posta en valor e ampliación da formación a distancia no agro galego

 

Iniciativa sobre o impulso por parte da xunta da plataforma informática da Axencia Galega de Calidade Alimentaria para poñer en valor e amplicar a formación a distancia no agro galego 

Iniciativa sobre permiso retribuído para as nais e pais cuxas nenas e nenos estean en corentena

02
Dec

Iniciativa sobre permiso retribuído para as nais e pais cuxas nenas e nenos estean en corentena

 

Iniciativa sobre permiso retribuído no ámbito estatal para as nais e pais dos menores que estean en corentena 

Iniciativa sobre incremento efectivos policiais e reforzo da seguridade cidadá en Galicia no Ano Xacobeo 2021

01
Dec

Iniciativa sobre incremento efectivos policiais e reforzo da seguridade cidadá en Galicia no Ano Xacobeo 2021

 

Iniciativa sobre as demandas ao Goberno central co fin de incrementar os efectivos policiais e reforzar a seguridade cidadán en Galicia durante o Ano Xacobeo 2021