Demanda de medidas para solucionar o problema xerado polo colapso e o peche da circulación do viaduto do Castro, na autovía do Noroeste

21
Xu

Demanda de medidas para solucionar o problema xerado polo colapso e o peche da circulación do viaduto do Castro, na autovía do Noroeste

 

Demanda por parte da Xunta ao goberno de España de medidas para solucionar o problema xerado polo colapso e o peche da circulación do viaduto do Castro, na autovía do Noroeste, e garantir a seguridade e a funcionalidade desa infraestrutura viaria 

O pasado mércores 8 de xuño colapsou un treito dun dos viadutos da Autovía do Noroeste (A-6), en concreto, na ponte do Castro, entre a localidade leonesa de Vega de Valcarce e o municipio lucense de Pedrafita do Cebreiro. O punto exacto sitúase entre o quilometro 431 e o 432 desta autovía, moi preto da fronteira entre as provincias de Lugo e León.

Trátase, en palabras do director xeral de Estradas do Ministerio de Transportes dun
“colapso sen precedentes na rede viaria española” que se produce nunha infraestrutura que estaba a ser obxecto de traballos de reparación. Dáse a circunstancia ademais, cando menos que teña transcendido, que non foi advertida ningunha deficiencia de relevancia que presaxiase esta situación no proceso de revisión desta infraestrutura.

O colapso afectou ao carril en sentido A Coruña, que permanecía pechado desde hai un ano precisamente polas obras de mellora das que estaba a ser obxecto, e motivou o corte da circulación no viaduto lindeiro, sentido Madrid, por un período de tempo indeterminado, así como o desvío do tráfico rodado pola antiga estrada nacional.

A zona afectada é unha das principais entradas e saídas entre Galicia e a Meseta e, polo tanto, as restricións á circulación de vehículos de transporte pesado e o desvío da circulación por unha vía que dificulta e incrementa notablemente o tempo de percorrido, terá para Galicia un impacto directo, tanto na actividade económica e turística, como en varios sectores produtivos que empregaban esta vía de xeito habitual como espazo de paso dos seus transportes.

De xeito paralelo resulta especialmente necesario coñecer as causas técnicas do desprendemento porque a seguridade da rede viaria non pode estar en entretido, tendo en conta ademais que ese mesmo percorrido conta cunha moi ampla rede de viadutos para salvar as dificultades orográficas do terreo.
Por todas estas razóns é imprescindible que o Goberno de España actúe con axilidade para dar solución ao problema, por canto a complexidade e circunstancias deste
colapso evidencian unha situación de corte prolongado do que é un dos principais accesos a Galicia.

 


Polo exposto, dende o Grupo Parlamentario Popular consideramos necesario presentar esta proposición non de lei para o seu debate en pleno:

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España para que:

1º- Actúe con toda a celeridade posible para dar solución ao problema xerado tras o colapso e peche á circulación do viaduto do Castro, na Autovía do Noroeste, unha das principais vías de entrada e saída de Galicia á Meseta.

2º- Concrete as previsións sobre os traballos de reparación do viaduto afectado, así como das iniciativas dirixidas a revisar, inspeccionar e garantir a seguridade e funcionalidade dos viadutos da Autovía do Noroeste e da integridade desta infraestrutura viaria.

3º- Busque todas as solucións posibles para minimizar o impacto do peche da autovía para Galicia, en particular, para o transporte pesado que de xeito habitual empregaba esa vía e agora vese obrigado a utilizar o desvío alternativo habilitado.

4º- Ofreza información de xeito continuo e coa máxima transparencia para manter ao tanto das novidades aos cidadáns, concellos afectados e á administración autonómica, en aras de evitar posibles especulacións e desconfianzas”.

Comparte: