Santiago, 15 de abril de 2019.- O Grupo Popular vén de rexistrar unha proposición non de lei a través da que se solicita ao Goberno do Estado que “de tramitarse unha modificación do regulamento da Lei de Costas se adapte á normativa que lle sirve de cobertura, xa que consideramos que a redacción actual non se axusta a esta normativa”. O viceportavoz Miguel Tellado manifestou que “estamos ante un cambio normativo arbitrario, caprichoso e que crea inseguridade xurídica”, ao tempo que se trata dunha “decisión que só se explica pola época electoral na que nos atopamos, ao modificar decretos de forma exprés e inxustificada”.
13, abril, 2019. O presidente do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, pediu o voto para o Partido Popular, porque está, coñece, quere e valora Galicia, fronte a franquicias ás que lles dá igual: “Pido o voto para o PP, porque é un voto para unha España mellor e é un voto para que Galicia teña a importancia que merece en España”. 
12, abril, 2019. O presidente do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, pediu o voto para o Partido Popular, que demostrou saber xestionar, ante os que converterían a desaceleración nunha nova crise: “Con un Goberno de Pedro Sánchez, a posible desaceleración volverá ser crise, e con un Goberno do Partido Popular seguiremos falando de recuperación”.
12, abril, 2019.O presidente do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo,apelou á unión do voto no Partido Popular para que en España haxa un Goberno como o que prefire a maioría dos galegos: “Se nos unimos no PP, a España iralle mellor, como nos foi en Galicia; se nos dividimos, só lle irá mellor a Pedro Sánchez e iso non é bo nin para os galegos nin para o resto dos españois”.
Santiago, 10 de abril de 2019.- O portavoz de Universidades do Grupo Popular, Martín Fernández Prado, cualificou hoxe de “pouco progresiva e non redistributiva a proposta dos socialistas galegos de eximir a todos os estudantes do pago das taxas universitarias, sexan cales sexan os seus ingresos”. “Veñen agora cunha proposta incumprida por Pedro Sánchez para que a paguemos os galegos”, indicou.
Santiago, 10 de abril de 2019.- O portavoz do Grupo Popular, Pedro Puy, cualificou hoxe de “extemporánea” a proposición non de lei do Grupo Socialista debatida hoxe no Pleno sobre a reclamación ao Goberno central destinar o superávit da Comunidade galega a sanidade, educación e servizos sociais, “porque foi o Presidente da Xunta o que tomou a iniciativa, á que sumou a demanda dos 170 millóns de euros das liquidacións negativas en compensación por ser unha comunidade cumpridora, os 200 millóns da última mensualidade do IVE de 2017 e os 330 millóns das entregas a conta correspondentes ao presente exercicio”.   Pedro  Puy lembrou que o superávit da Xunta no pasado ano “é consecuencia de que Galicia cumpriu o déficit público, o límite de débeda, a regra de gasto e fomos líderes no pago aos provedores” e que “o superávit non foi xerado pola inexecución do gasto, senón por unha recadación superior á prevista como consecuencia da boa marcha da economía galega.   CARTA Á MINISTRA ANTES QUE PROPOSTA SOCIALISTA   Diante desta situación, o Presidente da Xunta mandou unha carta o 27 de febreiro á ministra de Facenda solicitando poder facer uso deste superávit para atender necesidades de Galicia…
Santiago, 10 de abril de 2019.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe por unanimidade a proposición non de lei do Grupo Popular a través da que se solicita ao Ministerio de Fomento que elabore un plan director para o Corredor Atlántico consensuado, que recolla planificación e proxectos concretos de calidade para conseguir fondos europeos que se traduzan nunha verdadeira modernización desta liña ferroviaria. Así mesmo, pídese que traballe con intensidade na elaboración de documentos técnicos de calidade que favorezan a recepción de fondos europeos para a liña Vigo-Porto, ao tempo que redacta un plan de conservación e modernización do resto da rede ferroviaria de Galicia, no que se recollan actuacións de mellora e modernización das liñas Ferrol-Ribadeo, Ferrol-A Coruña, Vigo-Porto e Ourense-Lugo.
Santiago, 10 de abril de 2019.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe a proposición non de lei do Grupo Popular, co voto en contra de PSOE, En Marea e BNG, a través da que se expresa o rexeitamento ao cambio de criterio da Avogacía do Estado de allanarse aos recursos interpostos contra a prórroga outorgada á factoría de Ence en Pontevedra, e demándase ao Goberno do Estado que asuma un compromiso expreso cos máis de 5.000 postos de traballo ameazados e as 80.000 familias galegas que verían afectadas as súas rendas da venda da madeira, e rectifique esta decisión. Tamén se lle pide que avalíe os custos que esta declaración de nulidade da prórroga podería ter para o erario público en concepto de responsabilidade patrimonial do Estado.
Santiago, 10 de abril de 2019.- O deputado do Grupo Popular, Moisés Blanco, reiterou hoxe no Parlamento que “tanto desde a Xunta como o PPdeG estamos a favor dunha minaría sustentable, moderna e respectuosa co medio ambiente”, polo que incidiu que o proxecto da mina de Touro “só será viable se salvagarda o total respecto ao contorno, o estrito cumprimento da legalidade vixente e dota de todas as garantías urbanísticas, medioambientais e técnicas”.

Síguenos nas redes sociais