Santiago, 21 de novembro de 2018.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe unha proposición non de lei, impulsada polo Grupo Popular, a través da que se require aos concellos de Ferrol e Pontevedra a implantación do servizo de transporte urbano ao que están obrigados por lei, co obxectivo de ofrecer máis e mellores servizos aos cidadáns e lograr unha maior coordinación coa planificación do transporte que está a levar a cabo a Xunta.
Santiago, 21 de novembro de 2018.- O portavoz de Sanidade do Grupo Popular, Aurelio Núñez Centeno, afirmou hoxe que, “agora que a situación económica ten mellorado, o Goberno socialista pode eliminar a taxa de reposición na sanidade pública, o que permitiría contratar de xeito estable a moitos máis profesionais”. Neste sentido, concretou que “dos 69 médicos de familia que remataron a especialidade neste ano, 55 están contratados polo Sergas”.
Santiago, 20 de novembro de 2018.- A deputada do Grupo Popular Julia Rodríguez Barreira considerou necesario hoxe no Parlamento que o Goberno galego continúe executando as reformas necesarias nas dependencias xudiciais galegas para evitar o cruce entre vítimas de violencia de xénero e os seus agresores, así como habilitar espazos axeitados para os menores que teñen que acudir a procedementos xudiciais.
Santiago, 20 de novembro de 2018.- O portavoz de Educación do Grupo Popular, César Fernández Gil, lembrou hoxe no Parlamento “a importancia de que os consellos escolares dos centros educativos aproben normas sobre vestimenta nas aulas, co fin de regular que o seu uso polo alumnado non atente contra a súa dignidade, non supoña unha discriminación por razón de sexo ou un risco para a súa saúde e integridade persoal, ao tempo que non impida ou dificulte a normal participación do alumnado nas actividades docentes”.
Santiago, 20 de novembro de 2018.- A portavoz de Igualdade do Grupo Popular, Marián García Míguez, salientou hoxe que “Galicia é a primeira comunidade autónoma española con formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da Administración galega, das entidades públicas instrumentais do sector público, do persoal docente e do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde”.
Santiago, 20 de novembro de 2018.- A portavoz de Asuntos Sociais do Grupo Popular, Marta Rodríguez Arias, salientou hoxe o “punto de inflexión para a mellora da atención temperá que supuxo a aprobación en 2013 do decreto de creación dunha rede galega”.
Santiago, 20 de novembro de 2018.- O portavoz do Medio Rural do Grupo Popular, Moisés Blanco Paradelo, afirmou hoxe que “estamos a favor de aceptar a realidade e singularidade de Galicia e traballar para regular e ordenar o monte galego, mantendo o necesario equilibrio e compatibilidade entre as diferentes especies forestais e a actividade agrogandeira”.
Santiago, 19 de novembro de 2018.- A viceportavoz do Grupo Popular, Paula Prado, afirmou hoxe no Parlamento que o proxecto de Lei de medidas fiscais e administrativas permitirá reducir os impostos, mellorar os servizos sociais e incrementar a protección do medio ambiente, optimizando a xestión do monte e a prevención dos incendios forestais, así como endurecendo o réxime sancionador ás empresas mineiras que incumpren.
Santiago, 18 de novembro de 2018.- O portavoz do Grupo Popular, Pedro Puy, manifestou hoxe que a tramitación dos presupostos de Galicia “poñen en evidencia a falta de orzamentos no Estado”, salientando o feito de que comunidades como a galega “levan as contas no seu prazo, o que lle da estabilidade e certidume a unha economía que está medrando máis que a española”.

Síguenos nas redes sociais