Utilizamos cookies para asegurar que damos a mellor experiencia a o usuario no noso sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acordo. Mais información Política de Cookies

Santiago, 28 de xuño de 2019.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe, logo dun acordo entre o Grupo Popular e En Marea, unha proposición non de lei a través da que se insta á Xunta para que garanta, no ámbito das súas competencias, que as exhumacións, recoñecidas dentro do marco dos dereitos humanos, se realicen de conformidade co protocolo aprobado polo Estado. Así mesmo, pídese que se aplique a Lei da Memoria Histórica, en canto fai referencia expresa á identificación das fosas; e que as familias ou asociacións correspondentes poidan recibir apoio institucional para a localización, exhumación e identificación das vítimas.
Santiago, 28 de xuño de 2019.- A portavoz de Novas Tecnoloxías do Grupo Popular, Sandra Vázquez, afirmou hoxe no Parlamento que a nova lei de administración dixital de Galicia, cuxo ditame foi aprobado hoxe en Comisión e queda pendente do seu debate definitivo en Pleno, “consegue unha relación con todos os galegos máis eficaz, eficiente, transparente e de maior calidade”.
Santiago, 28 de xuño de 2019.- A Comisión 1ª do Parlamento galego aprobou hoxe o ditame da proposición de lei orgánica para presentar perante o Congreso para a transferencia a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguranza viaria, que agora queda pendente da súa aprobación definitiva en Pleno.
Santiago, 27 de xuño de 2019.- O deputado do Grupo Popular Carlos Gómez Salgado demandou hoxe aos grupos da oposición que “deixar traballar á Mesa da Limia, creada para avaliar a problemática dos residuos que orixina a actividade agrogandeira nesta comarca ourensá e en toda Galicia”. Así mesmo, avogou por “apoiar o mantemento dunha actividade agrogandeira rendible e sustentable, para o que a Consellería do Medio Rural está a traballar na recuperación e posta en valor das terras agrarias e na elaboración dunha lei específica de potenciación da calidade das producións do agro e o respecto do medio ambiente”.
Santiago, 27 de xuño de 2019.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe, logo dun acordo entre o Grupo Popular, o Grupo Socialista e o BNG, unha proposición non de lei a través da que se demanda que a Xunta de Galicia realice neste ano 2019 unha análise completa da situación actual das oficinas agrarias comarcais co obxectivo de levar a cabo antes de que remate a lexislatura unha planificación acorde coa realidade da actividade agrogandeira galega, garantindo que manteñan as súas funcións de dinamización e de asesoramento aos gandeiros e agricultores dotándoas dos medios materiais e humanos necesarios.
Santiago, 27 de xuño de 2019. A deputada popular Raquel Arias manifestou hoxe no Parlamento que “nunca antes existiron en Galicia tantos servizos no rural e nunca antes os veciños do rural tiveron tantas vantaxes e beneficios polo feito de vivir en zonas menos poboadas”.
Santiago, 27 de xuño de 2019.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe por unanimidade a proposición non de lei do Grupo Popular a través da que se solicita ao Ministerio de Agricultura o aumento dos controis sobre a venda fraudulenta de produtos agroalimentarios con referencias xeográficas non acreditadas por algún selo de calidade diferencial, ao tempo que impulse os mecanismos adecuados de control para a protección e comercialización dos produtos agroalimentarios galegos con selos de calidade diferenciada.
Santiago, 26 de xuño de 2019.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe a proposición non de lei impulsada polo Grupo Popular a través da que se insta á Xunta a fomentar, en colaboración coa Fegamp, a constitución de parques públicos de vivenda en alugueiro social nos concellos de menos de 20.000 habitantes, co emprego simultáneo das liñas de axudas de que dispón a Xunta de Galicia para a rehabilitación de vivendas de titularidade municipal.
Santiago, 26 de xuño de 2019.- O Pleno do Parlamento de Galicia aprobou hoxe unha proposición non de lei, logo dunha transacción entre o Grupo Popular e o Grupo Socialista, a través da que se insta á Xunta para que se dirixa a todos os concellos co fin de facilitar a aplicación do recollido na Lei do Solo de Galicia no referente ás propostas que se xustifiquen pola súa calidade arquitectónica en canto ao cumprimento das condicións de edificación.

Síguenos nas redes sociais