Utilizamos cookies para asegurar que damos a mellor experiencia a o usuario no noso sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acordo. Mais información Política de Cookies

A Xunta triplica o esforzo da rede pública de formación para desempregados

12 Xan 2017

“Ata o de agora dedicabamos 3 millóns, agora serán 10 e falabamos de 1.000 alumnos, agora serán 3.200”, di Feijóo

O Consello da Xunta analizou hoxe dous asuntos relativos a unha das principais ferramentas das que dispoñemos para adaptar o noso sistema educativo ás necesidades do noso tecido económico: a Formación Profesional. En primeiro lugar multiplícase por tres o orzamento, o número de centros, de cursos e de prazas dispoñibles da rede pública de formación para desempregados. “Ata o de agora dedicabamos 3 millóns, agora serán 10 e falabamos de 1.000 alumnos, agora serán 3.200”, debullou o presidente, Alberto Núñez Feijóo.

Isto conséguese comezando a impartir este tipo de formación en 44 centros educativos máis: 25 de Educación Secundaria e 19 de Formación Profesional, para que os profesores de FP impartan formación ás persoas en paro. Cada un dos cursos que se comezarán a impartir nestes centros ofrecerá entre 10 e 15 prazas, polo que en total esta medida suporá a creación de ata 3.200 novas prazas.

Estes centros de FP e ESO sumaranse aos 12 centros integrados de formación para o emprego. En total, nos 56 centros impartiranse, ao longo deste ano e ata agosto de 2018, 334 cursos. “Todos eles dan acceso a un certificado de profesionalidade que ten validez nacional, son cursos que acreditan en toda España a formación da persoa”, explicou Feijóo. Ademais, os cursos seguirán impartíndose nas academias tradicionais de formación.

Tres grandes vantaxes

Dos 10 millóns que se dedicarán a este programa, 6 serán para mellorar o equipamento dos centros onde se imparte Formación Profesional e 4 para pagar ao profesorado e os custes de funcionamento. Estes cursos impartiranse fóra do horario lectivo, polas tardes ou polas noites, polo que os profesores de FP os cobrarán como horas extra. “Conseguimos tres cousas —indicou o presidente da Xunta—: utilizar a potencia instalada de FP en Galicia, mellorar as condicións retributivas dos profesores e mellorar os equipamentos dos centros, como máquinas ou talleres, que serán utilizados pola totalidade dos alumnos”.

Os colectivos preferentes para estes cursos serán as mulleres, os parados de longa duración e os menores de 30 anos. Ademais, se as persoas sen emprego non cobren todas as prazas, poderá reservarse ata un 25% delas para traballadores en activo. A formación vaise centrar na Industria 4.0, con grandes perspectivas de futuro. “Un bo medidor da importancia destes cursos é a súa taxa de inserción laboral, que acada o 56%”, dixo Feijóo. “O Goberno autonómico vai seguir traballando para crear emprego e, dentro das posibilidades que ten unha Administración autonómica, para mellorar a calidade do emprego”, engadiu.

Tres de cada catro graduados de FP no curso 2013/14 xa traballan

Tamén no eido da inserción laboral e da Formación Profesional, o Consello da Xunta analizou un informe que revela que o 76,5% das persoas que se graduaron en FP no curso 2013/14, sobre o conxunto de activos, están a traballar na actualidade. “Isto supón 25 puntos máis que os que declararon que traballaban na última enquisa, do curso 2011/2012”, explicou o presidente. Este informe elaborouse a partir de 3.000 enquisas.

Feijóo tamén subliñou que a matriculación nos ciclos de Formación Profesional subiu un 45% nos últimos oito anos, pois pasamos de 34.700 alumnos matriculados no curso 2008/09 a 50.300 nos curso actual. “Por segundo ano consecutivo, hai máis xente matriculada na FP que en Bacharelato —dixo—. Esta evolución, indubidablemente positiva, é froito dunha aposta estratéxica en materia de Formación Profesional e dun movemento de implantación de novas modalidades como a FP Dual, a FP Básica ou a FP a distancia”.

Analizando polo miúdo os datos da enquisa, por xénero, a inserción laboral é practicamente idéntica. Na media, a dos homes é dous puntos superior, pero nos ciclos de grao superior a inserción das mulleres acada o 81,6%, 1,4 puntos máis que a dos homes. Por grao, os ciclos de grao superior presentan unha inserción laboral do 80,9%, nove puntos superior ca os de grao medio. “Canta máis intensidade ten a Formación Profesional, máis probabilidades de inserción no mercado laboral”, afirmou o presidente.

Por provincias, a que lidera a inserción laboral é a de Lugo, cun 78,7%. A media das outras tres provincias sitúase no 76%. Por familias profesionais, destaca a inserción das de Instalación e mantemento, Fabricación mecánica, Servizos socioculturais e á comunidade, Marítimo-pesqueira e Enerxía e auga, que supera en todos os casos o 80%.

O informe tamén nos ofrece información sobre o tempo que lles levou aos titulados atopar emprego e a adecuación do ciclo ao posto de traballo que desempeñan na actualidade: o 70,6% obtivo algún posto de traballo nos dous anos transcorridos e, de entre estes, o 68,8% fíxoo en menos de seis meses. Ademais, o 63% desempeña na actualidade un emprego relacionado co ciclo formativo cursado. “Son datos que acreditan que as novas políticas de formación de desocupados teñen que pasar pola Formación Profesional”, concluíu.
 

Síguenos nas redes sociais