15, marzo, 2019. O secretario xeral dos populares galegos, Miguel Tellado, asegurou que, despois de 10 anos de goberno, o PPdeG  segue “sumando e ilusionando fronte á decepción que causa a esquerda dunhas Mareas e un PSdeG que xa nin os seus recoñecen, e dun BNG ao que xa se lle marchou case todo o mundo”. 
Santiago, 13 de marzo de 2019.- O Grupo Popular apoiou hoxe a aprobación no Parlamento dunha proposición non de lei a través da que se insta á Xunta para que defina e aprobe no prazo de seis meses, en colaboración coas forzas políticas, sindicais e axentes sociais e económicos, o proceso metodolóxico para a implantación de cláusulas de igualdade na contratación pública onde se contemple: diagnose, planificación para a posta en marcha e mecanismos de avaliación.
Santiago, 13 de marzo de 2019.-  O viceportavoz do Grupo Popular, Miguel Tellado, criticou este mércores a “hipocrisía” dos socialistas ao propoñer un debate sobre a transferencia de competencias a Galicia logo de nove meses de desprezo á nosa autonomía desde o Goberno Central. Así, ilustrou a súa afirmación con algún dos “agravios” que perpetrou Pedro Sánchez coa Comunidade, con especial atención á proposta dun recorte do 26 por cento dos fondos asignados nos orzamentos xerais do Estado con respecto ao ano anterior.
Santiago, 13 de marzo de 2019.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe a proposición non de lei do Grupo Popular a través da que se solicita ao Goberno do Estado que articule un concurso de méritos na Policía Nacional que permita cubrir vacantes na Unidade de Policía Adscrita (UPA) para incrementar canto menos ata 475 os seus efectivos, de xeito que esta Unidade poida cumprir coas funcións que actualmente está prestando.
Santiago, 13 de marzo de 2019.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe a proposición non de lei do Grupo Popular a través da que se demanda ao Concello de Vigo que retorne ao consenso acadado en 2016 entre os concellos e o Goberno galego que permitiu a modificación da Lei da Área Metropolitana de Vigo e a súa aprobación por unanimidade no Parlamento de Galicia, ao tempo que cumpra o convenio asinado en materia de transporte metropolitano, garantindo as mesmas tarefas para tódalas persoa usuarias, con independencia do seu lugar de procedencia.
Santiago, 13 de marzo de 2019.- O portavoz de Sanidade do Grupo Popular, Aurelio Núñez Centeno, afirmou hoxe no Parlamento que “primeiro hai que rematar de deseñar o plan de mellora da atención primaria, que xa incorpora 175 medidas e que está aberto a novas aportacións por parte dos profesionais, para despois axustar os orzamentos ás necesidades reais”.
Santiago, 12 de marzo de 2019.-  O Parlamento de Galicia aprobou hoxe, logo dunha transacción entre o Grupo Popular e o Grupo Socialista, unha moción a través da que se insta á Xunta a implementar e impulsar melloras nos centros de información á muller (CIM), de xeito que se garanta un servizo integral e de calidade, e se facilite a accesibilidade a estes centros a todas as mulleres, independentemente da súa localización no territorio.
Santiago, 12 de marzo de 2019.- A deputada do Grupo Popular Raquel Arias avogou hoxe no  Parlamento pola “autorregulación dos medios de comunicación no tratamento da imaxe da muller e a violencia de xénero”.
Santiago, 12 de marzo de 2019.- O deputado do Grupo Popular Alberto Pazos asegurou hoxe que a proposición de lei do BNG de memoria histórica democrática de Galicia é “un novo intento de fomentar a crispación social, como instrumento para obter réditos electorais mediante a demonización dos que non comparten os prantexamentos políticos dun grupo que goza de escaso apoio do pobo galego”.